Fotoksiążki ۰ Zdjęcia ۰ Fotogadżety

MENU

ZALOGUJ REJESTRACJA

SZUKAJ

+48 17 788 92 77 infolinia czynna w godz. 8.00 - 20.00

Reklamacje, prawo odstąpienia od umowy

 1. Reklamacje
  1. Reklamacje produktów mogą zostać uwzględnione jedynie wtedy, jeśli posiadają widoczne wady oraz zostaną zgłoszone w ciągu 2 miesięcy od daty zakupu. Ustawowy termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad produktów wynosi 24 miesięcy.
  2. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne, które powstały przy wykonywaniu produktu lub niezgodność wykonania z wypełnionym zamówieniem w formularzu, a zawartością przesyłki. Stosując najwyższe standardy kontroli i kalibracji procesu technologicznego naświetlania zdjęć dokładamy wszelkich starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach było jak najbardziej naturalne. Jednak ze względu na różnorodność monitorów i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów oraz gusty i upodobania Użytkownika nie możemy zagwarantować 100% zgodności naświetlenia zdjęć, a co za tym idzie zażalenia z tego tytułu nie będą uwzględniane. Również wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku lub niedokładności w sformułowaniu treści zlecenia nie podlegają reklamacji.
  3. W przypadku uzasadnionej reklamacji Serwis zobowiązuje się do bezpłatnego powtórzenia produktu, usługi jeżeli była wcześniej zapłacona. W przypadku powtórnej reklamacji reklamowanego wcześniej produktu, usługi Użytkownik ma prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zlecenia i zwrotu pieniędzy.
  4. Reklamowane produkty, należy dostarczyć osobiście do sklepu lub przesłać na własny koszt wraz z dowodem sprzedaży i specyfikacją zamówienia. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności Spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z Dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. W przypadku nieuwzględnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Użytkownik.
  5. Serwis ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie pod warunkiem przestrzegania Regulaminu. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze ograniczają się jedynie do wypadku dopuszczenia się przez Serwis naruszenia zasad Regulaminu przez rażące niedbalstwo. Wysokość odszkodowania nie może jednak w żadnym wypadku przekroczyć kosztów związanych z przesłaniem zamówienia przez Serwis.
  6. Serwis zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu konserwowania sprzętu. W tym przypadku użytkownicy zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną.
 2. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Użytkownikowi, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Użytkownik, zawarte jest w oddzielnym załączniku na końcu niniejszego Regulaminu.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Do odstąpienia od umowy Użytkownik musi posłużyć się formą pisemną za pomocą wiadomości e-mailowej na adres reklama@digitalalbum.pl. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Użytkownik. W przypadku odstąpienia od umowy Serwis zobowiązany jest zwrócić Użytkownikowi kwotę równą cenie zakupu zamówionego produktu oraz koszty dostarczenia rzeczy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis, Serwis nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy, Serwis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy, nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach o których mowa w art. 38 ww. ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku:
   1. Umów o świadczenie usług, jeżeli Serwis wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu  świadczenia przez Serwis utraci on prawo odstąpienia od umowy.
   2. Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nie przefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika (np. zakupu towaru o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu) lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Użytkownika.
  6. Z uwagi na fakt, że realizacja zlecenia rozpoczyna się w momencie jego przyjęcia do realizacji, a także zważywszy, że jest to świadczenie o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 2.03 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. nr 22 poz. 271, z późn. zm.).
Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Informacje te służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.

OK